Artykulacja

Artykulacja – proces fonetyczny, w czasie którego zmienia się położenie, wielkość i kształt narządów mowy, a ich efektem są głoski (znaki mowy słyszane i wypowiadane)..