Antropomorfizacja [personifikacja]

  • Antropomorfizacja – rodzaj animizacji, typ metafory, polega na przypisaniu tworom nieożywionym, zjawiskom natury i kosmosu, roślinom i zwierzętom cech fizycznych, psychicznych i zachowań charakterystycznych dla człowieka, np. zdolności do myślenia, miłości, śmiechu, płaczu.
  • W odróżnieniu od personifikacji, z którą bywa utożsamiana, ma charakter częściowy, co oznacza uczłowieczenie wybranych rysów przedstawionych zjawisk.
  • Antropomorfizacja nie odwołuje się, w odróżnieniu od personifikacji, do fizyczności ludzkiej postaci.