Przyrodniczo w matematyce

Topologia to nauka o topolach.