Antydaktyl

  • Wiersz poezji antycznej.
  • Składał się z dwóch sylab długich i jednej krótkiej.