Błazen [symbolika]

 • Za czasów Polski szlacheckiej wesołek rozśmieszający swego pana.
 • Błazny kojarzą się z mitycznymi towarzyszami boga Dionizosa, satyrami, czyli faunami, wesołymi bożkami, którzy lubili figlować i pić wino w nadmiernych ilościach.
 • Błazen bywał symbolem czarnoksiężnika, osoby złośliwej, szkodzącej ludziom szlachetnym.
 • Traktowane były niepoważnie, nie budziły też zaufania.
 • Postrzegano błazna jako symbol człowieka ograniczonego, nieokrzesanego prostaka, który ośmieszając innych, ośmiesza również siebie.
 • |Drażnił innych swym zadowoleniem i bezkrytyczną oceną swego postepowania.
 • Niekiedy budził politowanie ze względu na żałosny wygląd i styl wypowiedzi.
 • W niektórych przypadkach był symbolem mądrości i patriotyzmu, wyrzutem sumienia dla społeczeństwa ogarniętego niemocą i brakiem silnej woli.
 • Stanowił też symbol człowieka zaprzedanego, który myślał tylko o własnych korzyściach.

Odniesienia znaleźć można:

 • „Dzieje Tristana 8i Izoldy”.
 • A. Fredro, „Śluby panieńskie”.
 • E. Orzeszkowa, „Nad Niemnem”.
 • S. Wyspiański, „Wesele”.
 • J. Parandowski, „Mitologia”.
 • W. Gombrowicz, „Ferdydurke”.
 • Cz. Miłosz, „Który skrzywdziłeś”.

 

 

 

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza