Antyfona

  • Forma tekstu liturgicznego.
  • Śpiewana przez chór na dwa głosy przemiennie.
  • W kościele katolickim ten typ śpiewu pojawił się w IV wieku.
  • Było to zapożyczenie z obrządku syryjskiego.

  • W ścisłym rozumienie – krótki refren rozpoczynający i kończący psalm.
  • Podaje jego tonację praz uwypukla myśl religijną.