Antyliteratura

  • Całokształt zjawisk zachodzących w dziesięcioleciach XX wieku i podważających tradycyjne, tj dziewiętnastowieczne rozumienie istoty sztuki.
  • Antyliteraturą jest każda twórczość, która zwraca się niejako przeciw sobie.
  • Poezja rezygnuje z poetyckości, utwór powieściowy bez reguł kompozycyjnych i postaci o głębokim wnętrzu to przykłady antyliteratury.
  • Zazwyczaj postrzegana jest jako naturalna reakcja twórcy na doświadczenia własne lub społeczno-polityczne (np. wojny XX wieku).
  • Uważa się, że te wydarzenia odbierają prawo artystom do posługiwania się klarownymi formami i stylami w zbrutalizowanej rzeczywistości.
  • W literaturze polskiej jako przejaw antyliteratury traktowano np. poezję T. Różewicza.