Antyk inspiracją dla późniejszych twórców

  • Z dziedzictwa antyku korzystali twórcy wszystkich późniejszych epok.
  • Mimo krótkiego „okresu zapomnienia”  dorobek tej epoki uznaje się za wzór do naśladowania.
  • Renesansowi twórcy sięgnęli po ideały jasności, harmonii i prostoty, zgodnie z hasłem „powrotu do źródeł”.
  • We wszystkich epokach wykorzystywano motywy mitologiczne.
  • Twórcy okresu klasycyzmu korzystali z wzorów piękna ze sztuki antyku.
  • We wszystkich epokach poddawano analizie wszelkie wytwory antyku.
  • Antyk uznaje się za podwaliny europejskiej kultury i tradycji.
  • Współcześnie można także dostrzec liczne nawiązania do tamtej epoki.
  • Ciągle np. poddaje się różne teksty analizie, poszukując nowych opisów i interpretacji.