Gombrich Ernst Hans

Ernst Hans Gombrich 

(30 marca 1909, Wiedeń, Austria – 3 listopada 2001, Londyn, Wielka Brytania)

Austriacki historyk sztuki.

Od 1936 roku na stałe przebywał w Wielkiej Brytanii.

Mieszkał w Londynie, pracował w Instytucie Warburga , sprawują tam funkcję dyrektora.

Był także wykładowcą na wyższych uczelniach (m. in. w Londynie).

W 1972 roku otrzymał tytuł szlachecki.

Laureat takich nagród, jak:  Order Zasługi, Order Imperium Brytyjskiego, Nagroda Goethego, Złoty Medal Wiednia.

Pisał książki, eseje, artykuły.

Autor popularnej monografii „O sztuce” i esejów „Sztuka i złudzenie”, „Zmysł porządku”.

Jego książki tłumaczono na wiele języków, także i na polski (np. „Krótką historię świata”).