Istotne elementy w dyskusji, przemówieniu [głos, mowa ciala]

  • Podczas rozmowy, przemówienia istotnych jest wiele czynników.
  • Ważny jest głos, jego natężenie i barwa, intonacja i staranna wymowa.
  • Niezwykle istotna w przekazywaniu informacji jest także mowa ciała.
  • Mowa ciala to niewerbalne (bez slow) wiadomości.
  • W celu skuteczności konieczne są właściwe gesty, mimika, po prostu ruchy.
  • Niezbędna jest spójność przekazu, mowa ciała musi być zgodna z przekazywaną treścią.
  • Ma ona wzmacniać przekaz i powiadamiać, spełniając podstawowe swe zadanie.