Antyk – literatura

  • Mity to najbardziej znane utwory antyczne, są to opowieści dotyczące bogów i bohaterów, które próbują odpowiedzieć na pytania dotyczące  świata , człowieka i zjawisk przyrody. Nie wyrażają treści bezpośrednio, lecz wykorzystują metafory, alegorię, symbole. Ukazują odwieczne postawy i wartości, takie jak: odwaga, miłość, nienawiść, zemsta. Dla twórców następnych epok stały się źródłem wielu motywów.
  • Znaczącym  gatunkiem antycznej epiki wierszowanej stał się epos, który dominował aż do czasów pojawienia się powieści, najbardziej znane epopeje greckie to Iliada i Odyseja (z VIII wieku p.n.e.) Homera.
  • W I wieku p.n.e. Wergiliusz napisał Eneidę, traktowaną jako narodową epopeję rzymską.
  • Wśród poetów tej epoki wymienia się: Safonę (grecką poetkę, która tworzyła wiersze miłosne, utwory o przemijaniu, pełne refleksji nad życiem), Anakreonta ( autora pieśni miłosnych biesiadnych, opiewających radosne życie), Tyrtajosa/Tyrteusza (twórcę elegii bojowych, zagrzewających do walki w obronie ojczyzny).
  • Szczególny rozkwit liryki w Grecji  nastąpił w VII i VI wieku p.n.e.
  • Z antycznej tradycji greckiej wywodzą się takie gatunki , jak: od, hymn, tren, elegia, sielanka pieśń,
  • Z liryki rzymskiej wywodzi się satyra.
  • Z antyku (Grecji) wywodzi się też podział na rodzaje literackie, autorem pierwszego trójpodziału był Platon, a twórcą pierwszej teorii poezji Arystoteles, który w swojej Poetyce zawarł zbiór norm dotyczących tworzenia poezji, eposu i tragedii.
  • Grecy byli też twórcami wielu terminów używanych w teorii literatury.
  • Cechą charakterystyczną literatury antyku było poruszanie spraw uniwersalnych i fundamentalnych (egzystencjalnych).