Agresja językowa

Agresja językowa – niestosowny sposób prowadzenia rozmowy, niewłaściwe zwracanie się nadawcy do odbiorcy, jej przejawy to:

  • napastliwy ton,
  • podniesiony głos,
  • stosowanie wulgaryzmów,
  • wykorzystywanie wyrazów nacechowanych negatywnie.