Manipulacja językowa

Manipulacja językowa – polega na takim zastosowaniu środków językowych i ukształtowaniu wypowiedzi,by przekazać nieświadomemu tego nadawcy określone sądy, oceny pewnych zjawisk lub rzeczy, w wyniku czego nadawca podejmie konkretne działania lub przyjmie pewne poglądy. Jest to nieuczciwy sposób działania i należy takie postępowanie oceniać negatywnie.