Antyk [wyobrażenia piękna]

Każdy czas tworzy własne kanony (wyobrażenia) piękna, które dotyczą postrzegania i proporcji w sztuce, a także w sylwetce człowieka. Najważniejsze z nich to:

  • tworzenie wytworów z umiarem, spokojem i harmonia,
  • pokazywanie piękna poprzez  lad i ukojenie,
  • naśladowanie rzeczywistości (natury) w dziełach artystycznych (mimesis),
  • tworzenie iluzji rzeczywistości bez lustrzanego odbicia,
  • opisywanie dzieł typowych  dla grupy, a nie wytworów indywidualnych (jednostkowych),
  • pokazywanie czegoś „ładniej lub brzydziej”, zależnie od postawionego sobie celu,
  • stosowanie umiaru i oszczędności w stosowaniu środków wyrazu,
  • doskonałość formy dzięki zastosowanym proporcjom,
  • wewnętrzny ład i harmonia, rytmiczność i symetria.