Antyk [życie codzienne w tamtym okresie]

  • Koncentrowało się głównie na człowieku.
  • Starano się zaspokajać wszelkie potrzeby ludzi, te duchowe,jak i cielesne.
  • Potwierdzeniem tego jest sztuka, literatura i kultura życia codziennego.
  • Dzieła z okresu antyku to głównie opracowania medyczne, co wiązane jest z oczekiwaniami długiego i dobrego życia.
  • Najsłynniejsi medycy tego okresu to: Hipokrates  i Galen.
  • Pochwały wymaga dbałość ludzi tamtych czasów o higienę, poprzez częste kąpiele w domach własnych, w  morzu, rzekach oraz publicznych łaźniach, które Rzymianie zwali termami.
  • Zarówno grecy, jak i Rzymianie nosili najczęściej białe stroje, wykonane z przewiewnych materiałów, Strój męski to chiton, zwany też tuniką, ozdabiany haftem, agrafami i zdobnym pasem, kobiety nosiły tez tunikę lub peplos, w Rzymie na tunikę zakładano togę, która był szeroki pas materiału właściwie udrapowany (ułożony).
  • Życie w tamtych czasach toczyło się na głównym placu , nazywanym agorą, to jakby dzisiejszy rynek, gdzie mieściły się urzędy i świątynie, było także miejsce do tłumnych zebrań, gdzie istniała możliwość przemawiania, naradzania się, a także handlu.
  • Przewodnią ideą starożytnych Greków była tzw. kalokagatia, będąca wyrazem przekonania, że człowiek musi w sobie łączyć doskonałość w różnych aspektach (np. moralności, fizyczności, piękna duchowego i cielesnego), w myśl tego uczono młodych ludzi muzyki, literatury, pokazywano przedstawienia teatralne, organizowano igrzyska (mogli w nich uczestniczyć jedynie mężczyźni) i obrzędy religijne. W trosce o ciało w każdym mieście działał gimnazjon, czyli zespół budynków do ćwiczeń sportowych, które uprawiali wszyscy (kobiety, dzieci i mężczyźni), w trakcie ćwiczeń nie używano ubrań, można więc było podziwiać pięknie „wyrzeźbione” ciała ćwiczących.