Naród i ludzie

Zanim staliśmy się narodem, byliśmy ludźmi…