Apodyktyczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Apodyktyczny, narzucający komuś swoje zdanie, nie znosi sprzeciwu, kategoryczny, arbitralny.
  • Przeciwstawne:
    • tolerancyjny,
    • wyrozumiały,
    • pobłażliwy,
    • łagodny.