Meliady [mitologia]

  • Nimfy jesionowe zrodzone przez Gaję z krwi Uranosa okaleczonego przez Kronosa.
  • Zamieszkiwały drzewa jesiony, które służyły do wyrobu oszczepów, narzędzi przelewu krwi.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.