Apokalipsa

  1. Ostatnia księga Nowego Testamentu, przypisywana Janowi Ewangeliście, zawierająca mistyczne przepowiednie, objawienie, odsłonięcie losów chrześcijaństwa na świecie.
  2. Ma charakter profetyczny, obfituje w proroctwa, alegorie i symbole.
  3. Przenośnie zagłada ludzkości, odnoszona np. do holokaustu Żydów, katastrofa na ogromną skalę.
  4. Rodzaj utworu zawierającego prorocze wizje, opisującego tajemnice czasów ostatecznych (eschatologia) i wyjaśniający sens dziejów w kategoriach walki dobra ze złem.
  5. Bardzo silnie oddziała na literaturę różnych epok literackich.