Apokryfy

  • Apokryfy- w średniowieczu utwory narracyjne tematycznie powiązane z Biblią, niebędące jednak tekstami kanonicznymi.
  • Powstawały pod wpływem, rzekomo autentycznych, materiałów i ksiąg, mających być dopełnieniem lub nową wersją Starego lub Nowego Testamentu.
  • Nie zyskały uznania Kościoła ze względu na sprzeczne ujęcie tematu, niezgodne z uznawaną wersją Biblii.
  • Zarzucano im wprowadzenie elementów baśniowości, fantastyki i naiwnego realizmu.
  • Przypisuje im się pewną rolę w formowaniu się wierzeń, jak i literatury.
  • Twórczość apokryficzna rozwijała się bujnie w II-III wieku naszej ery.
  • Postrzegane niekiedy jako utwory wątpliwego autorstwa i dyskusyjnej wiarygodności.
  • Często falsyfikaty przypisywane nieżyjącym twórcom (np. „Pieśni Osjana” J. Macphersona.