„Apokalipsa według św. Jana”

„Objawienie św. Jana” to księga „Biblii” zamykająca „Nowy Testament”. Jej powstanie datuje się  na I wiek naszej ery, czasy prześladowań chrześcijan przez Nerona i Domicjana. Przedstawia wizję końca świata i sądu ostatecznego. Księga ma charakter przepowiedni (wizji przyszłości), a jej autor przestrzega i grozi gromami, błyskawicami, trzęsieniem ziemi, ogniem i plagami, które nawiedzą ziemię.

Oprócz tej katastroficznej wizji jest także pocieszenie i  obraz przyszłości świata, informacja o powtórnym przyjściu Chrystusa, życiu wiecznym i ostatecznym zwycięstwie dobra nad złem. Apokalipsa to utwór wieloznaczny, pełen symboliki i możliwości indywidualnych interpretacji.

Apokalipsa św. Jana jest bardzo dobrze zakorzeniona nie tylko w wysokiej kulturze, ale również pop kulturze. Do nazwy tej biblijnej księgi nawiązuje m.in.  nazwa czteroosobowego zespołu heavymetalowego „Apocalyptia” z Finlandii, w którym muzycy grają na wiolonczelach.

„Apokalipsa wg św. Jana”, pełna tajemniczych obrazów, znaków i liczb liczby stała się inspiracją dla twórców wszystkich epok,  jej ślady, motywy i nawiązania odnajdziemy w literaturze, np.:

 • „Nie-Boskiej komedii” Z. Krasińskiego,
 • „Uspokojeniu” J. Słowackiego,
 • „Imieniu róży” U. Eco,
 • „Dies irae” J. Kasprowicza,
 • „Balu w Operze” J. Tuwima,
 • Wierszach Kolumbów, m. in. K.K. Baczyńskiego, T. Gajcego,
 • „Opowiadaniach” T. Borowskiego,
 • „Piosence o końcu świata” Cz. Miłosza,
 • „U wrót doliny” Z. Herberta,
 • „Sanctus” E. Stachury,
 • „Małej apokalipsie” T. Konwickiego,

W sztuce:

 • „Apokalipsa w obrazach” cykl 15 drzeworytów A. Dürera,
 • „Sąd Ostateczny” H. Memlinga,
 • „Sąd Ostateczny” M. Anioła”

Przykłady odczytania wybranych symboli zawartych w „Apokalipsie”:

Symbol Przykłady odczytania
Baranek Symbol Chrystusa, jego ofiary na krzyżu, którą złożył dla odkupienia ludzkości
Alfa i Omega Symbol wieczności, odwiecznego Boga, istniejącego od początku do końca świata
Studnia przepaści Piekło, otchłanie piekielne
Szarańcza Szatany, demony, zło w wszelkiej postaci
Łuk Magia, magiczna moc
Czterej jeźdźcy Apokalipsy Uosobienie plag, nieszczęść,, wojny, zarazy, głodu, śmierci
Smok Bestia, szatan, zło,
Pieczęć Zakończenie, wyrok
Anioł Biskup kościoła
Jezioro ognia Piekło, czeluści podziemne
Purpura Upokorzenie
Morze Dystans, oddalenie
7 czaszek Plagi zesłane na świat
Złote wieńce Dostojeństwo
Lew, wół, orzeł i zwierzę z twarzą człowieka Symbole czterech ewangelistów
Nowe Jeruzalem Symbol wiecznego życia
3 (trzy) Symbol Trójcy Świętej
7 (siedem) Księga przeznaczeń Bożych.
666 Znak szatana