Apologia

  • Z greckiego oznacza obronę, wyjaśnienie, usprawiedliwienie.
  • Występowała w piśmiennictwie  religijno-prawniczym.
  • Była mową wygłaszaną lub napisaną.
  • Stanowiła obronę przed zarzutami lub pochwałę danej osoby, dzieła czy instytucji.
  • Często była improwizowana.