Apolog

  • Wyraz o korzeniach greckich, oznaczający opowieść.
  • Utwór zaliczany do literatury dydaktycznej.
  • Fabularny lub wierszowany.
  • Spokrewniony z bajką, przypowieścią  (parabolą).
  • Zawiera moralną przestrogę ukrytą w akcji (układzie zdarzeń).