Apozycja

  • Przydawka rzeczowna, która się zgadza w przypadku i liczbie z wyrazem określanym.
  • Pozostaje więc z nim w związku zgody i stanowi jego określenie jakościowe.
  • Wywodzi się od łac. appositio = kładzenie obok, przekładanie, zestawianie.

Przykłady:

  • miasto Kielce,
  • robotnik przodownik,
  • człowiek olbrzym, 
  • kobieta sportowiec, 
  • nad rzeką Silnicą.

Niekiedy przydawki rzeczowne rozwijane są przez dodawanie innych wyrazów określających, np.:

  • żubr – brodacz sędziwy, 
  • derkacz – pierwszy skrzypek łąki.