Apofonia

  • Wymiana fonemów, która stanowi wynik procesów ewolucyjnych języka.
  • Stanowi zjawisko natury czysto morfologicznej, czyli takie, z którym łącza się (tak jak z morfemami) określone funkcje gramatyczne (znaczeniowe lub składniowe).
  • Przykład: chodzić – chadzać, ręka – rąk.