Antyteza

  • Środek artystyczny polegający na zestawieniu w jedną całość obrazów lub pojęć o cechach przeciwstawnych, sprzecznych i kontrastowych.
  • Wiążą się one jednak związkiem treściowym.
  • Antyteza jest wykorzystywana w stylu artystycznym dla lepszego uwydatnienia wzajemnych róznić zestawianych obrazów, pojęć i cech, dla wywołania silniejszego wrażenia na czytelniku i osiągnięcia większego efektu.