Oświecenie [epoka rozumu i światła]

 • Ludzie tej epoki za najlepsze źródło wiedzy i narzędzie poznania uznawali rozum.
 • Cenili wolność myśli, swobodę, dociekania naukowe.
 • Stanowiły one fundament postępu.
 • Przyjęto także zasadę prawa naturalnego, odwołującego się do rozumu, ponad normami wywodzącymi się z religii i tradycji.
 • Za podstawę racjonalnego ładu politycznego uznawano umowę społeczna.
 • W jej ramach strony , w imię dobra wspólnego, zobowiązywały się respektować uzgodnione prawa.
 • Takie podejście naukowe pozwoliło na wyjaśnienie wielu tajemniczych, dotyczących natury światła, grawitacji, spalania.
 • Wpłynęło na rozwój cywilizacyjny, wynaleziono maszynę parową, termometr rtęciowy, piorunochron, balon na gorące powietrze, spadochron, mechaniczne krosno.
 • Tworzyły się nowe towarzystwa naukowe, rozwijał się medycyna, co pozwoliło na wydłużenie ludzkiego życia (średnio o 10 lat).
 • Nawet w domach prywatnych urządzano laboratoria fizyczne i chemiczne.
 • Oświecenie stało się dziełem filozofów.
 • Pojawiły się takie nurty, jak: racjonalizm, deizm, ateizm, materializm. sensualizm, empiryzm, utylitaryzm, liberalizm, libertynizm.