Aprioryczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Aprioryczny, przyjęty z góry, bez zapoznania się z faktami, uzasadniony bez odwoływania się do doświadczenia.
  • Przeciwstawne:
    • aposterioryczny,
    • empiryczny,
    • doświadczalny.