Brzydki [synonimy]

  • Szpetny.
  • Szkaradny.
  • Poczwarny.
  • Nieurodziwy.
  • Nieestetyczny.
  • Niegustowny.
  • Wstrętny.
  • Pokraczny.
  • Nieładny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]