Arabskie

Niebo na ziemi znajduje się w łonie kobiety, na grzbiecie konia, na kartach książki.