Hinduskie

Mężczyzna bez kobiety to tylko połowa mężczyzny.