Arbitralny [wyrazy przeciwstawne]

  • Arbitralny, narzucający komuś swoje zdanie, nieznoszący sprzeciwu, apodyktyczny, samowolny, kategoryczny.
  • Przeciwstawne:
    • obiektywny,
    • neutralny,
    • tolerancyjny,
    • praworządny.