Rozmaity [wyrazy przeciwstawne]

  • Rozmaity, odznaczający się wielością i różnorodnością kształtów, barw, postaci, coraz to inny, różnorodny, niejednakowy, różny.
  • Przeciwstawne:
    • jednorodny,
    • jednakowy,
    • monotonny,
    • jednostajny.