Budować [synonimy]

 • Dobudować.
 • Nadbudować.
 • Przebudować.
 • Rozbudować.
 • Pobudować się.
 • Stawiać.
 • Wystawić.
 • Wyprowadzać mury.
 • Wznosić gmach.
 • Kłaść.
 • Tworzyć.
 • Montować
 • Probably.

 

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]