Kołnierz [synonimy]

  • Boa.
  • Kryza.
  • Fryzka.
  • Kołnierzyk.
  • Koloratka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]