Film dokumentalny

  • Rodzaj filmu zbliżony swym charakterem do wydawnictw prasowych.
  • Do jego gatunków należą również:
    • reportaż filmowy,
    • aktualności filmowe (np. popularne „Wiadomości”),
    • publicystyka filmowa,
    • filmy o sztuce itp.