Architektoniczny porządek

  • Pojęcie odnosi się do stylu.
  • W architekturze starożytnej Grecji to zespół cech budowli, głównie świątyni.
  • Wyodrębniono go ze względu na zastosowane proporcje, konstrukcję, rodzaj zdobie i wykorzystanie określonego porządku (doryckiego, korynckiego lub jońskiego).