„Boska komedia” Dante Alighieri [dzieło wieńczące średniowiecze]

  • Dzieło nazywane jest summą średniowiecza.
  • Wywodzi się to stąd, że stanowi zbiór najważniejszych poglądów wyznawanych przez ludzi średniowiecza.
  • Bog w wizji Dantego to istota najważniejsza.
  • Poeta opisuje hierarchiczny porządek świata pozaziemskiego.
  • Wskazuje, że miejsce każdego człowieka po śmierci zależy od tego, jak postępował w życiu ziemskim.
  • Konstrukcją utworu rządzi cyfra 3 , której przypisuje się duże znaczenie w symbolice chrześcijańskiej.
  • Wiąże się ją z tajemnicą objawienia Boga w 3 osobach  (Trójca Święta), a także z pierwszymi trzema przykazaniami Dekalogu, które traktują o powinnościach człowieka wobec Boga.
  • Utwór składa sie z 3 części, każda część liczy 33 pieśni.
  • Pojawia się także 9 kręgów piekielnych i sfer niebieskich.
  • Utwór ma wymiar uniwersalny, postrzegany jako źródło odpowiedzi egzystencjalnych.