Aretalogia

  • Historia opowiadające o cudownych czynach bohaterów i herosów.
  • Utwór narracyjny kojarzący tradycje greckie z egipskimi i hinduskimi.
  • Aretalogia miała znaczący wpływ na hagiografię chrześcijańską.