Argumenty [rodzaje]

RODZAJE ARGUMENTÓW

  • Logiczne, oznaczają sformułowanie wniosku ogólnego na podstawie różnych przesłanek (szczegółowych informacji).
  • Rzeczowe, opierają się na konkretnych wiadomościach, faktach, liczbach, cytatach, artykułach poglądowych, tworzy się je cytując przykłady potwierdzające tezę, przytaczając wypowiedzi, cytując  dane.
  • Emocjonalne, tworzone na podstawie odczuć, wyrażające różne uczucia, zarówno pozytywne (radość, zadowolenie), jak i negatywne (strach, przerażenie), wykorzystywane są jako uzupełnienie argumentów logicznych i rzeczowych.