Sposoby budowania spójności wypowiedzi

  • Powtarzanie wyrazów, niekiedy tych samych, niekiedy pokrewnych (np. Odyseusz deklarował ogromną miłość wobec rodziny. Bohater powtarzał to wielokrotnie swoim kompanom).
  • Stosowanie synonimów, zastępowanie niekiedy nazw własnych wyrazami z języka potocznego, niekiedy pospolitymi (np. Warszawa to największe miasto naszego kraju. Stolica zachwyca swym ogromem i niepowtarzalnym klimatem. Metropolia systematycznie się rozrasta).
  • Używanie podmiotu domyślnego (np. Uczniowie chcieli sprawić nauczycielom niespodziankę. Przygotowali (uczniowie) sami tę ciekawą inscenizację).
  • Posługiwanie się zaimkami (np. Dziewczęta przygotowywały ciekawy układ gimnastyczny. One marzyły o złotym medalu).
  • Nawiązywanie do poprzednich zdań (np. Kierowcy złamali prawo. Trudno się więc dziwić,  że zostali ukarani mandatami).
  • Stosowanie sformułowań będących sygnalizujących wyliczenia czy wnioskowanie (np. następnie, kolejny argument, reasumując).