Sztuka ładnego mówienia (przemówień)

 

Etapy

Wyjaśnienia

I

  • Faza wstępna, refleksje dotyczące celu przemówienia, odbiorców, okazji i miejsca przemówienia

II

  • Przygotowanie materiałów, cytatów, segregacja wg hierarchii ważności

III

  • Opracowanie planu całej wypowiedzi, argumenty
IV
  • Poprawność językowa,  przemyślenia dotyczące odbiorców, dopasowania języka, zwroty grzecznościowe
V
  • Ćwiczenia w mówieniu wg ustalonego planu
VI
  • Praca nad dykcją, postawą podczas mówienia, zastanowienie się nad gestami
VII
  • Spokojny, bez pośpiechu sposób mówienia, korzystanie z notatek, planu
VIII
  • Starania o uwagę odbiorców, kontakt wzrokowy, uśmiech
IX
  • Okazywanie szacunku słuchającym swoją postawą , strojem i sposobem m owienia