Konteksty interpretacyjne

W trakcie analiz, np. dzieła literackiego, istnieje możliwość odwołania się do kontekstów, mogą to być konteksty:

  • Literackie, inne utwory o podobnej tematyce, budowie czy sensie.
  • Historyczne, uwzględniające wydarzenia, które wiążą się z sytuacjami poruszanymi w tekście.
  • Biograficzne, powiązanie wydarzeń z życiem autora.
  • Historycznoliterackie, gdzie możliwe jest powiązanie utworu z twórczością epoki, światopoglądem, trendami i nurtami tych czasów.
  • Kulturowe, odniesienie się do tradycji kulturowej i powiązania z analizowanym tekstem, wyjaśnienia odnoszące się do rozwiązań ujętych w tekście.
  • Religijne, wykorzystanie idei religijnych do objaśnień postaw czy zachowań bohaterów utworu.
  • Filozoficzne, polegające na określeniu koncepcji filozoficznej, uzasadnienie działań bohaterów.
  • Egzystencjalne, biorące pod uwagę ludzie doświadczenia.