Arianie – Bracia Polscy

 • Powstali z rozłamu wśród kalwinów w 1562 roku.
 • Przesłanie:
  • negacja dogmatu Trójcy Świętej,
  • uznanie, że zbawienie się własna pracą.
 • Hasła utopijne:
  • wolność dla chłopów,
  • wspólne użytkowanie ziemi,
  • odmowa służby wojskowej.
 • Wpływy ”
  • wśród chłopów i drobnej szlachty.
  • Główny ośrodek, centrum:
  • Raków (Świętokrzyskie(.