Połączenia

Kości człowieka są połączone łokciami aż do kolan.