Indie [kultury innych kontynentów]

 • Przed XVI wiekiem rozbite na wiele państewek.
 • W XVI wieku zjednoczył je władca Kabulu, Babur i stworzył tzw. państwo Wielkiego Mogoła ze stolicą w Delhi i Agrze.
 • Muzułmańscy feudałowie otrzymywali od władcy nadania ziemskie, za co zobowiązani byli do służby wojskowej.
 • W II połowie XVII wieku kryzys polityczny spowodowany prześladowaniami religijnymi wyznawców hinduizmu.
 • Na początku XVIII wieku państwo Wielkiego Mogoła rozpadło się na drobne państwa.
 • Gospodarka:
  • rolnictwo oparte na samowystarczalnych wspólnotach gminnych, produkujących także na eksport – korzenie, indygo, cukier, tkaniny bawełniane,
  • rozkwit rzemiosła,
  • w połowie XVII wieku rozpoczął się upadek gospodarczy spowodowany uciskiem podatkowym i powstaniami ludowymi.
 • Kultura i religia:
  • religią rządzących był islam,
  • religią ludności miejscowej – hinduizm,
  • wznoszono świątynie,
  • powstawały wybitne dzieła literackie, naukowe,
  • rozwinęło się malarstwo książkowe.