Aristodemos [mitologia]

  • Jeden z Heraklidów.
  • Sym Aristomachosa.
  • Podczas przygotowań do wyprawy mającej na celu odzyskanie ojczystego kraju na Peloponezie, został z woli Apollina ugodzony piorunem.
  • Była to kara za to, że nie zasięgnął rady jego wyroczni.
  • Wg innej wersji – wziął udział w wyprawie , otrzymał Lakonię i zostawił ją w spadku synom.

 

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły