Arka Noego

  • Statek zbudowany dla ocalenia ludzkości.
  • Jego budowniczym był Noe.
  • Dzięki arce uchronił swoją rodzinę i zwierzęta przed potopem.
  • Warunkiem dostania się na arkę była wiara i ufność w Bogu,
  • Dokładny opis konstrukcji arki można znaleźć w Księdze Rodzaju (6, 14-16).
  • Motyw arki pojawiał się w literaturze wszystkich epok, w dziełach wielu twórców.