Ars poetica

  • Podręcznik poetyki, sztuki poetyckiej.
  • Stanowi rozprawę o poezji, o zasadach jej tworzenia.
  • Wywodzi się z antyku, bowiem w tym okresie poezję traktowano jak sztukę.
  • Uważano, że można sie jej nauczyć poprzez znajomość przepisów.
  • Tego rodzaju podręcznik miał charakter traktatów erudycyjnych, dydaktycznych.

  • Pierwszy tego typu podręcznik stworzył Arystoteles („Poetyka”).
  • Znane sa jeszcze podręczniki Horacego i Boileau.
  • W Polsce jako pierwsze takie dzieło  wskazuje się „Wykład poetycki” M.K. Sarbiewskiego z 1630 roku.
  • Motyw ars poetica odnaleźć można tej w liryce J. Kochanowskiego „Muza”, Cz. Miłosza „Ars poetica”, K.I. Gałczyńskiego „Ars poetica”, T. Różewicza „Moja Poezja”, W. Szymborskiej „Radość pisania”.