Artur [patron chrześcijański]

 • Artur Bell to postać z grona błogosławionych.
 • Urodził się w 1590 roku w Worcestershire, w zamożnej rodzinie.
 • Miał powołanie do stanu duchownego, wyjechał więc do Hiszpanii, ponieważ nie mógł swoich planów zrealizować w ojczyźnie.
 • W Anglii bowiem trwały prześladowania wyznawców chrześcijaństwa.
 • Święcenia kapłańskie uzyskał w `1618 roku w Salamance.
 • Wkrótce wstąpił do zakonu franciszkanów.
 • Pracował w wielu klasztorach rozrzuconych po Europie.
 • Później powrócił do Anglii i pracował jako misjonarz..
 • Za rządów Karola I został aresztowany i powieszony.
 • Ciało błogosławionego zdjęto z szubienicy i poćwiartowano.
 • Miało to miejsce w 1643 roku.

 • Imię Artur ma rodowód celtycki.
 • Składa się z 2 członów: art = niedźwiedź ora ur = młody, piękny, kwitnący.
 • Dzień błogosławionego Artura to 11 grudnia.

 

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]